Examination Calendar

Yoga School
S.No Name of the School Email Name of the Person Certified Branch Name City Level of Certificate
100107 Samyak Yoga 1samyakyoga.ayur.ltd@gmail.com Rakesha Cheekalimane #76, Hamsa Holistic Hermitage, Caveri Sanedi, Bommur Agrahara, Srirangapatna Mandya Level 1
100351 FORUM 1forum99in@gmail.com Bhatt Hetal 13/Bansidhar appt basement, Ramannagar ,Dalal colony ,Maninagar,Ahmedabad pin 380008 Ahmedabad Level 1
100554 New Age Yoga Institute 1nitinpatki8@gmail.com Nitin Patki C-1 Shrikunj Premises Coop Scty Hanuman Rd, Behind Janata Sahakari Bank Mumbai Level 1
100597 AYODHANA KALAKSHETHRA 1renjith898@gmail.com ASOKAN GURUKKAL AYODHANA KALAKSHTHRA THALIYAKONAM MADAYIKONAM P O PIN 680712 IRINJALAKUDA THRISSUR THRISSUR Level 1
100739 INSTITUTE OF YOGA &NUTRITION SCIENCES (IYNS) 1iynsghy@gmail.com DR SANJAY KUMAR SINHA H.O-SIDDHA POINT,2ND FLOOR,S.J.ROAD,ATHGAON,GUWAHATI,ASSAM GUWAHATI Level 1
100799 swasthya mandir yog & naturopathy centre 1swasthyamandir@gmail.com virendra agarwal swasthya mandir yog & naturopathy centre C-181 Ranjeet Nagar , Bharatpur bharatpur Level 1